லிப் மாஸ்க்

  • Lip mask

    லிப் மாஸ்க்

    லிப் மாஸ்க் என்பது "மாஸ்க்", சாம்ஃபர் எளிய பொருட்களுக்கான லிப் மாஸ்க் மற்றும் செயல்பாட்டு பொருட்களின் ஈரப்பதமான அடுக்கு, ஈரப்பதமாக்குதல் மென்மையாக்குதல் என்பது லிப் மாஸ்க்கைப் பயன்படுத்துவது, வயதான குட்டினை அகற்றுதல், உதடுகள் மற்றும் காந்திக்கு ஊட்டச்சத்து வழங்குதல், மங்கலான லிப் நிறமி.